Vinfast VietNam | Các dòng xe ôtô Luxury Cars – Sedans, SUV chính hãng

Chi phí dự tính

 • Chi phí dự tính
  Giá xe
  Tiền Thuế trước bạ (12%)
  Tiền Biển số
  Lệ phí kiểm định
  340.000
  Lệ phí sử dụng đường bộ/năm
  1.560.000
  Bảo hiểm trách nhiệm nhân sự/năm
  490.000
  Tổng chi phí dự tính

 • (*) Khu vực II: Gồm các thành phố trực thuộc trung ương (trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã.
  (*) Khu vực III: Gồm các khu vực khác ngoài Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực II nêu trên.
  (*) Mức biểu phí trên đây là tạm tính, không phải báo giá chính thức và có thể thay đổi do sự thay đổi của thuế, và các bên liên quan. Để có thông tin và bảng tính chi phí chính xác, vui lòng liên hệ:   0976118186 .

Trang chủ » Chi phí dự tính
0901119933